Aanpassing heffingskorting per 1/1/2019

13 december 2018

Met ingang van 1-1-2019 zal de belastingdienst nieuwe opties toevoegen aan de keuzemogelijkheden voor de heffingskorting.  Momenteel kennen we alleen de waardes Ja, Nee en N.V.T.,  maar per 1-1-2019 zal er ook gekozen kunnen worden voor landenkring en derde landen. 

Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Niet-inwoners hebben daar geen recht meer op. Zij hebben alleen nog recht op het premiedeel, als ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen. Er geldt echter een uitzondering; werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), Zwitserland of de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), hebben wel recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. 

Na 1 januari zullen er 3 groepen zijn voor de heffingskorting:

  1. werknemers die inwoner zijn van Nederland
  2. werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), Zwitserland of de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
  3. werknemers die inwoner zijn van een derde land, dat wil zeggen van een land dat niet valt onder 1 of 2

 Voor de regels hoe u exact bepaalt tot welke groep een medewerker hoort, verwijzen wij u graag naar pagina 2 en 3 van de nieuwsbrief van de belastingdienst:

 https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/nieuwsbrief-loonheffingen-2019-lh2091t93fd.pdf

People Inc.

Voor People Inc. is een servicepack beschikbaar die deze nieuwe opties toevoegd. U kunt het servicepack downloaden via onderstaande link.

https://customer-service.peopleinc.nl/customerdownload/CS/400/SP_Heffingskorting.zip