Personeelsadministratie

De personeelsadministratie beheren in Excel en allerlei losse systemen en dan nog al dat losse papierwerk.... er blijft haast geen tijd meer over om een goed pro-actief personeelsbeleid uit te zetten. Dat moet toch anders kunnen....

People Inc. betrekt de medewerkers bij de personeelsadministratie, ook wel E-HRM of Employee Self Service genaamd. Het principe is eenvoudig: medewerker initieert en manager autoriseert, dit alles via een online werknemer portaal en email berichten. De data wordt automatisch verwerkt op de juiste plek in het HRM systeem. HR krijgt bij deze opzet slechts een controlerende rol. De tijd die u spendeert aan uw personeelsadministratie zal enorm afnemen. Hiernaast hebben medewerkers direct inzicht om het aantal vragen te minimaliseren. Dit is toch ook wat een werknemer verwacht van een moderne werkgever?

Volledige integratie van uw personeelsadministratie via één applicatie

De hoofdonderdelen van People Inc. kunnen als volgt worden onderscheiden. Deze kunnen individueel of als geheel worden geimplementeerd.

Personeelsinformatiesysteem

PeopleInc. HRM is een flexibel en uitgebreid personeelsinformatiesysteem. De gehele personeelsadministratie zoals gegevens over salaris, verlof en verzuimregistratie, bezit bedrijfsmiddelen en beoordelingen wordt volledig ondersteund door prettige en gebruiksvriendelijke HRM-software. Dubbel inkloppen van personeelsgegevens behoort tot het verleden.

ESS / MSS - Employee Self Service / Manager Self Service

Met ESS, Employee Self Service en MSS, Manager Self Service bespaart u enorm veel tijd doordat u uw personeelsadministratie versimpeld en de binding met uw medewerkers versterkt. Alle communicatie vindt plaats via het werknemer portaal en email met directe links naar de autorisatieschermen.

Tijdregistratie

Nooit meer handmatig urenstaten verwerken of medewerkers inplannen in werkroosters? PeopleInc. Time is een uitgebreid tijdregistratiesysteem voor roosterplanning, tijdregistratie en toegangscontrole. De gegevens uit PeopleInc. Time zijn volledig te integreren met de algemene gegevens uit PeopleInc. HRM. Met deze tijdregistratie software verwerkt u uw gehele uren- en personeelsadministratie in één centrale personeelsdatabase. Door de gebruiksvriendelijke tijdregistratie software kunt u meerdere vestigingen bedienen met hetzelfde tijdregistratiesysteem.

Salarisadministratie uitbesteden

Uw salarisadministratie uitbesteden? Zelf de salarisadministratie verzorgen vereist veel specifieke kennis en kost veel tijd, aandacht en energie. In een ideale situatie voert u uw personeelsgegevens en mutaties éénmalig in één systeem in, waarna deze elektronisch worden aangeleverd en ingelezen door PeopleInc. in een salarissysteem. Dit alles begeleid en gecontroleerd door een ervaren salarisadministrateur tegen lage kosten. PeopleInc. SalarisService biedt u deze mogelijkheid.

Waarom organisaties voor PeopleInc. kiezen:

  • Naar wens te configureren
  • People Inc. groeit met u mee
  • Self service via web of mobiel
  • Betrokken medewerkers
  • In de cloud of lokaal beheren
  • Optie salarisuitbesteding
  • Geïntegreerde tijdregistratie
brochure-call-to-action

Brochure People Inc.

Wilt u meer informatie ontvangen over People Inc.?

Brochure aanvragen