Urenverantwoording

Is het HRM systeem de ideale plek  voor uw urenverantwoording? De voordelen spreken voor zich: u heeft de medewerkergegevens, inclusief salariskosten, direct voor handen en er is integratie met verlof en verzuim. Eenmaal geregistreerd verlof en verzuim komt direct terug in de urenverantwoording zodat dubbele registratie in verschillende systemen overbodig is.

Is uw doelstelling om inzicht te krijgen in hoe medewerkers hun uren besteden en welke kosten hier aan verbonden zijn of om salariskosten te verdelen over kostenplaatsen op basis van daadwerkelijk gewerkte uren dan kan People Inc. u een goede oplossing bieden. Uiteraard vindt het hele urenregistratie proces zich online af volgens het principe: medewerker initeert en manager autoriseert. HR of Finance heeft een controlerende en analyserende rol. 

Project- / urenverantwoording

U kunt ook uw projectorganisatie onderbrengen in People Inc. Het proces begint met de definitie van projecten, deelprojecten en eventuele activiteiten. Uiteraard kunt u bijvoorbeeld aan projecten ook budgetten koppelen. Medewerkers kunnen de uren op verschillende niveaus boeken afhankelijk van de inrichting.

Doordat de urenverantwoording op zeer gedetailleerd niveau geregistreerd wordt kunnen er allerhande rapportages en analyses gemaakt worden. Zo kunt u bijvoorbeeld zien hoeveel uren er verantwoord zijn op een project, deelproject of activiteit. Uiteraard kan dit op dag, week, maand of zelfs jaarniveau. Daarnaast is het ook mogelijk om de uren van een persoon, groep personen of een afdeling inzichtelijk te maken. Lees verder...

Tijd- / urenregistratie

In een urenverantwoording zal de medewerker vaak achteraf, bijvoorbeeld aan het einde van de dag, zijn uren registreren verdeeld over de projecten en/of activiteiten. Tijdregistratie is een wezenlijk ander proces, dit is een 'real-time' proces ondersteund door middel van speciale tijdregistratie hardware of software. De medewerker registreert via deze hardware start- en einde werkdag, eventueel wordt gedurende de dag nog veranderingen van activiteiten aangegeven op de terminal. Het systeem berekend op basis van deze tijden het aantal gewerkte uren eventueel met toeslagen en overuren en/of TVT. Lees verder...

brochure-call-to-action

Brochure People Inc.

Wilt u meer informatie ontvangen over People Inc.?

Brochure aanvragen