Verlof en Verzuim

People Inc. is uitgerust met een zeer geavanceerd Verlof- en Verzuimregistratie systeem. Geen gerommel meer met Excel of Word documenten op verschillende netwerklocaties of papieren dossiers. Alle informatie over het verlof en verzuim staat netjes in één overzicht. Via de Self Service module kunnen 24/7 verlofaanvragen ingediend en goedgekeurd worden door medewerkers en managers. Ook zijn de verlof- en verzuimoverzichten per werknemer, afdeling of de gehele organisatie op elk gewenst moment beschikbaar. 

Persoonlijke verlofoverzicht

Via het Persoonlijke verlofoverzicht heeft de medewerker direct inzicht in alle opnames en saldi. De saldi worden geheel automatisch berekend op basis van het dienstverband van de medewerker. Direct uit de verlofkaart kan een verlofaanvraag ingediend worden. De manager ontvangt een verzoek voor autorisatie per e-mail. Na autorisatie van de aanvraag worden alle saldi automatisch bijgewerkt. Nadat het systeem goed is ingericht wordt de gehele administratie geregeld door de medewerker en manager zelf. U hoeft nooit meer vragen van medewerkers over hun persoonlijke situatie te beantwoorden.

verlofkaartp

Verlofoverzicht afdeling

Om direct inzicht te hebben in de absentie van de afdeling of groep is er een handig verlofoverzicht inzichtelijk voor de manager en de medewerker. Zo kan onderbezetting op de afdeling eenvoudig voorkomen worden.

verlofkaarta

Ziekte

Afhankelijk waar de ziekmelding als eerste wordt gemeld zal ofwel de manager de ziekmelding via de Self Service module inboeken ofwel direct door HR worden ingeboekt. Standaard wordt het systeem geleverd met vele verschillende verzuimrapportages om de diverse verzuimcijfers eenvoudig te kunnen produceren. 

Reïntegratiedossier

Via het reïntegratiescherm kan het gehele reïntegratiedossier van een medewerker worden beheerd. Alles omtrent de reïntegratie is duidelijk en overzichtelijk. In het notificatiescherm worden alle belangrijke acties weergegeven. Met de diverse rapportages kan alle input voor het UWV samengesteld worden.

Arbo-dienst

People Inc. heeft met verschillende Arbo-diensten koppelingen gerealiseerd om ziek- en hersteldmeldingen geautomatiseerd door te sturen. Klik hier voor een overzicht van de bestaande koppelingen. 

brochure-call-to-action

Brochure People Inc.

Wilt u meer informatie ontvangen over People Inc.?

Brochure aanvragen