Self Service - Project- / urenverantwoording

Deze add-on is bedoeld voor organisaties die direct inzicht willen krijgen in hoe medewerkers hun uren besteden en welke kosten hieraan verbonden zijn. Medewerkers kunnen de uren op verschillende niveaus boeken afhankelijk van de inrichting van de add-on.

De online urenverantwoording is een geïntegreerd onderdeel van het HRM-systeem People Inc.  Dit  betekent dat u vanuit één centrale plek alles kunt registreren wat met uw personeel te maken heeft. Door deze integratie heeft u nooit meer dubbele invoer, wanneer een medewerker in dienst gemeld wordt kan deze ook gelijk zijn uren verantwoorden. De centralisatie van gegevens betekent tevens dat het hele verlof en verzuim proces automatisch geïntegreerd is in de urenverantwoording. Hiermee kunt u eenvoudig zorgen dat alle contracturen verantwoord worden en kunt u direct analyses maken op bijvoorbeeld productieve en niet-productieve uren.

Het proces begint met de definitie van projecten, deelprojecten en eventuele activiteiten. Uiteraard kunt u bijvoorbeeld aan projecten ook budgetten koppelen.

Een medewerker gaat vervolgens per week zijn uren achteraf verantwoorden. Dit kan per project, deelproject en/of activiteit. Daarnaast worden ook alle verlof en verzuim uren hier automatisch in meegenomen, waardoor direct inzicht is of een medewerker voldoende heeft gewerkt.  Tevens kan de organisatie ervoor kiezen om meer of minder uren aan te merken als Tijd voor Tijd uren, waardoor medewerkers meer flexibiliteit krijgen om hun werktijden in te delen.

Wanneer de medewerker zijn/haar uren heeft verantwoord zet deze de uren klaar ter controle. Zijn/haar manager ontvangt een e-mail met daarin de gegevens om de urenverantwoording te kunnen autoriseren. Indien de manager akkoord is met de verantwoordde uren, keurt deze de uren goed.

Doordat de urenverantwoording op zeer gedetailleerd niveau geregistreerd wordt kunnen er allerhande rapportages en analyses gemaakt worden. Zo kunt u bijvoorbeeld zien hoeveel uren er verantwoord zijn op een project, deelproject of activiteit. Uiteraard kan dit op dag-, week-, maand- of zelfs jaarniveau. Daarnaast is het ook mogelijk om de uren van een persoon, groep personen of een afdeling inzichtelijk te maken.

Door de integratie met de HR informatie is het ook mogelijk om analyses te maken van uren gecombineerd met ieder willekeurig gegeven. Bijvoorbeeld hoeveel uren werken de BHV’ers. Hoeveel uur wordt op een bepaald project gewerkt door mannen of vrouwen of welke functieverdeling is zichtbaar in de werkzaamheden voor een project. Wat zijn de totale kosten van een project in een bepaalde periode.

brochure-call-to-action

Brochure People Inc. ESS

Wilt u meer informatie ontvangen over PeopleInc. ESS?

Brochure aanvragen

“Door onze activiteiten wijkt onze personeelsadministratie en informatiebehoefte af van een ‘normale’ organisatie. De flexibiliteit van People Inc. geeft ons de mogelijkheid om het systeem exact aan te sluiten op de werkwijze binnen onze organisatie."

Ria Jeursen

Medewerker P&O