Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid heeft beperkte gevolgen voor het gebruik van People Inc. zelf. Hieronder vindt u een overzicht van de acties die u moet ondernemen en voor welke datum.

Wijzigingen voor People Inc. per 1 januari 2015

Aanzegtermijn; voor bepaalde tijd contracten van 6 maanden of langer geldt dat u uiterlijk één maand voor afloop contract schriftelijk moet laten weten of het contract wel of niet wordt verlengd. Bij niet aanzeggen geldt een vergoeding van een maandsalaris. Bent u minder dan een maand te laat dan is de vergoeding naar rato.

Binnen People Inc. zal de herinneringsdatum in de Actielijst voor het veld Afloop contract op meer dan 30 dagen gezet moeten worden. Hiervoor kunt u de WWZ Hotfix downloaden. De installatie van deze hotfix zal door uw netwerkbeheerd uitgevoerd moeten worden.

U kunt tevens het nieuwe rapport 'Afloop contract komende 2 maanden' downloaden om in één oogopslag inzichtelijk te maken welke contracten de komende tijd aandacht behoeven. U kunt het rapport als People Inc. gebruiker zelf plaatsen.

Geen proeftijd; in tijdelijke contracten van maximaal 6 maanden mag geen proeftijd meer worden opgenomen.

Binnen People Inc. betekent dit dat het veld Einde proeftijd niet ingevoerd hoeft te worden bij de registratie van een contract korter dan 6 maanden, zodat u hiervoor ook geen herinnering in de Actielijst krijgt.

Wijzigingen voor People Inc. per 1 juli 2015

Ketenbepaling; nu is het zo dat een medewerker na 3 jaar recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd. Per 1 juli 2015 wordt deze periode verkort naar 2 jaar.

Middels de schermontwerper kunnen extra velden zijn toegevoegd aan het werknemersscherm om de startdata van de tijdelijke contracten te registreren. Dit wordt meestal ondersteund door acties en rapportages. Maakt u gebruik van deze functionaliteit dan moet dit voor 1 juli 2015 aangepast worden. We kunnen contact met u opnemen om uw situatie te bespreken.

7+8+8 regel

Veel organisaties zullen deze nieuwe regels gaan omzeilen met de 7+8+8 regel. De 7+8+8-regel heeft drie voordelen. Ten eerste zullen de drie tijdelijke contracten in totaal 23 maanden lang zijn waardoor u optimaal van de flexibele mogelijkheden gebruikt maakt. Onder de nieuwe regels moet u namelijk een werknemer na drie contracten of twee jaar (wat er eerder komt) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden. Ten tweede hoeft u de werknemer geen transitievergoeding te betalen als u na het derde contract besluit de samenwerking te beëindigen. Deze vergoeding betaalt u wel bij een samenwerking die twee jaar of langer duurt. Ten derde mag u in de eerste arbeidsovereenkomst van zeven maanden gewoon een proeftijd opnemen.

Voor een compleet overzicht van deze nieuwe wet verwijzen wij u naar de website van de overheid.

dreamstime-xs-30375640

WWZ hotfix

Download de hotfix voor de aanpassingen met betrekking tot de nieuwe Wet Werk en Zekerheid

Download
info

Afloop contract

Download het nieuwe rapport 'Afloop contract komende 2 maanden'. In de zip zit het nieuwe rapport en de uitleg hoe u het rapport kunt plaatsen.

Download