Nieuwe privacy-wetgeving mei 2018 (AVG)

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywet in werking, AVG genaamd. Vanaf dat moment hebben alle landen in de Europese Unie dezelfde privacy-wetgeving, in plaats van allerlei verschillende nationale wetten.

AVG staat voor Algemene verordening gegevensbescherming, de Nederlandse vertaling van General Data Protection Regulation (GDPR), dus AVG of GDPR is hetzelfde.

Rechten en verantwoordelijkheden

In de AVG krijgen burgers meer rechten als het gaat om privacy en tegelijkertijd krijgen organisaties meer verantwoordelijkheden. Zo zullen organisaties moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de nieuwe regels houden. Om dit goed te controleren zullen toezichthouders meer bevoegdheden krijgen en ook hogere boetes mogen uitdelen.

De Bewerkersovereenkomst

Indien u gebruik maakt van People Inc. in de cloud of van de People Inc. Salaris Service hebben wij op dit moment met u onze verantwoordelijkheden op het gebied van privacy en de Wet meldplicht datalekken vastgelegd in een Bewerkersovereenkomst.

Register verwerkingsprocessen

In de nieuwe wetgeving zal meer verantwoording liggen bij de verwerker, People Inc., maar ook bij de verantwoordelijke, u als klant. Dit zal worden vastgelegd in een nieuwe Verwerkersovereenkomst (naam wijzigt van Bewerker- naar Verwerkersovereenkomst). Hiernaast zal u als verantwoordelijke ook een register bij moeten houden waarin alle verwerkingsprocessen van gegevens zijn vastgelegd, dus ook van de personeels- en salarisadministratie.

Onze planning

Op dit moment zitten we in het proces om de aanvullende eisen die door AVG zijn opgelegd te implementeren. De komende maanden zullen er als volgt uitzien.

Periode Activiteit

4e kwartaal 2017

Uitrol van de nieuwe beveiligingsmogelijkheden, uitgebreide wachtwoord policy en 2-factor authenticatie. Deze functionaliteit is in versie 4 van People Inc. beschikbaar. 
1e kwartaal 2018

Benaderen van de klanten en afsluiten van de nieuwe Verwerkersovereenkomsten waarin is vastgelegd hoe wij de nieuwe wetgeving hebben verankerd in onze werkprocessen.

2e kwartaal 2018 Finetunen van alle nieuwe wijzigingen ten behoeve van de nieuwe wet.
3e kwartaal 2018 en verder

De wetgeving zal in beweging blijven. Zo zal de wet continu worden bijgesteld op bevindingen na invoering. Wij zullen deze bijstellingen monitoren en waar nodig de wijzigingen implementeren.

 

De AVG-editie van onze nieuwsbrief