Privacy Statement People Inc.

Wie is People Inc.? 

P&A Software B.V., handelend onder de naam People Inc., is gevestigd te (2651 AV) Berkel en Rodenrijs aan de Spoorhaven 92, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 24317447. 

People Inc. levert HR software een aanvullende diensten aan haar klanten. Op de website www.peopleinc.nl (de website) biedt People Inc. de mogelijkheid om online demo video’s van People Inc. te bekijken en om een serviceformulier te versturen. Om deze demo video’s te bekijken en om People Inc. te informeren over de kwaliteit van haar diensten dient u een formulier in te vullen met uw persoonsgegevens. People Inc. gebruikt deze gegevens zodat zij haar diensten aan u kan aanbieden.

People Inc. treedt op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de omgeving van de website en is daarom verantwoordelijk voor die gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De wijze van opslaan en het gebruik van uw persoonsgegevens zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder nummer m1644036. 

Welke informatie wordt door People Inc. verzameld en verwerkt?

Om de diensten van People Inc. aan u te kunnen verlenen, zult u bepaalde informatie aan People Inc. verstrekken, zoals hieronder omschreven. People Inc. gaat op zorgvuldige en vertrouwelijke wijze om met alle verkregen informatie.

Serviceformulier

Bij het opsturen van het serviceformulier, zult u informatie aan People Inc. verstrekken. De gegevens die nodig zijn voor het indienen van het serviceformulier bestaan uit:

 • Naam;
 • Bedrijfsnaam;
 • E-mailadres.

Demo aanvraag

Bij de aanvraag om online demo video’s te bekijken, zult u informatie aan People Inc. verstrekken. De gegevens die worden gevraagd kunnen bestaan uit:

 • Geslacht;
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Aantal medewerkers.

Brochure aanvraag

Bij de brochure aanvraag, zult u informatie aan People Inc. verstrekken. De gegevens die worden gevraagd kunnen bestaan uit:

 • Geslacht;
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Bedrijfsadres;
 • Aantal medewerkers.

Automatisch gegenereerde informatie

Via de website kan People Inc. gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Cookies worden onder meer gebruikt om de dienst optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld het correct weergeven van webpagina’s). Zie voor meer informatie het cookie statement.

Hoe worden persoonsgegevens door People Inc. gebruikt?

 • People Inc. zal de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
 • Om de online demo video’s en brochures van People Inc. aan u beschikbaar te maken;
 • Om de kwaliteit van de diensten van People Inc. te kunnen verbeteren;
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • Om statistische gegevens over uw gebruik van de website te genereren;
 • Om informatie omtrent de eigen diensten van People Inc. toe te sturen, waaronder bijvoorbeeld nieuwsbrieven indien u zich daarvoor heeft aangemeld;
 • Om informatie over u te verstrekken aan derden op basis van wet- en regelgeving, als gevolg van een rechtszaak en/of ter bescherming van haar eigen rechten.

Gebruik door derden

People Inc. kan uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. 

Hoe lang bewaart People Inc. uw gegevens?

People Inc. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. De door u tijdens uw gebruik van de diensten verstrekte gegevens zal People Inc. verwijderen na een periode van 3 jaar. 

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om de persoonsgegevens die People Inc. over u verwerkt in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@peopleinc.nl. People Inc. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek reageren. Mocht uw verzoek worden afgewezen, dan zal People Inc. aangeven wat de reden daarvoor is.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

People Inc. heeft passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik, zoals ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.

Links naar andere websites

Op de website kunnen links staan naar websites van derden waar People Inc. geen zeggenschap over heeft. People Inc. is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens op deze websites.

Wijzigingen in het privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij adviseren u daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy statement dan kunt u People Inc. een bericht sturen via info@peopleinc.nl.