People Inc. HRM Oplossingen

Sinds de Marnix Academie haar personeels- en salarisadministatie in PeopleInc. voert, gaat de salarisbetaling buitengewoon voorspoedig. Dat was voorheen wel anders! 

Loes van Loo

HR Manager Marnix Academie