People Inc. HRM Oplossingen

Op grond van het uitgevoerde onderzoek zijn wij van oordeel dat het framework People Inc. een goed product is voor de ondersteuning van de BZ specifieke HRM-processen.

Adviesbureau PBLQ

Onderzoek toekomstbestendigheid 'People Inc.' in opdracht van het ministerie van Buitenlandse zaken