People Inc. HRM Oplossingen

“Door onze activiteiten wijkt onze personeelsadministratie en informatiebehoefte af van een ‘normale’ organisatie. De flexibiliteit van People Inc. geeft ons de mogelijkheid om het systeem exact aan te sluiten op de werkwijze binnen onze organisatie."

Ria Jeursen

Medewerker P&O