Adviesbureau PBLQ

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft adviesbureau PBLQ gevraagd een onderzoek te doen naar de toekomstbestendigheid van People Inc. binnen het ministerie. Uit dit onderzoek mogen wij een aantal onderdelen delen.

 

Uit de interviews is naar voren gekomen dat de gebruikers van alle drie de People Inc. applicaties tevreden tot zeer tevreden zijn. Bij de vraag naar een rapportcijfer wordt een 8 of hoger genoemd. Eén van de geïnterviewden gaf de applicatie zelfs een 10. De applicaties zijn gebruikersvriendelijk: ze bieden de functionaliteit die nodig is, én op een prettige overzichtelijke wijze.

 

Daarnaast wordt het framework als zeer uitgebreid en flexibel ervaren, waardoor applicaties snel en eenvoudig gebouwd kunnen worden. Een groot deel van de wijzigingen in velden of schermen kunnen binnen BZ zelf gedaan worden. Voor de meer ingrijpende wijzigingen wordt extra tijd genomen om te testen en soms vooraf advies van de leverancier ingewonnen. De ondersteuning vanuit de leverancier wordt hierbij zeer positief beoordeeld. Goede bereikbaarheid, snelle en adequate hulp en een prettige samenwerking.

 

Qua kosten kan gesteld worden dat het framework ‘an sich’ een kostenefficiënte oplossing biedt voor geautomatiseerde ondersteuning van HRM-processen binnen de rijksoverheid.

 

Onze conclusie is dat het product People Inc in voldoende mate toekomstvast is voor Buitenlandse Zaken. De naar voren gekomen aandachtspunten zijn gerelateerd aan de flexibiliteit van het product en de governance rondom het incidentenmanagement.

 

Het onderzoek toekomstbestendigheid ‘People Inc.’ door PBLQ is gepresenteerd op 3 maart 2017 aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

Adviesbureau PBLQ