Compagnon

Compagnon is een brede dienstverlener op het terrein van arbeidsbemiddeling, loopbaanontwikkeling en reorganisatieadvies. Compagnon bemiddelt professionals voor vaste en tijdelijke functies en biedt organisaties zowel praktische als strategische oplossingen voor in- door- en uitstroom van medewerkers. Compagnon heeft ruim 10 jaar professionele ervaring en kent de arbeidsmarkt door en door. We werken voor ruim 700 organisaties in alle sectoren: profit, non-profit en overheid en beschikken over een omvangrijk netwerk, waarbinnen professionals uit ieder vakgebied vertegenwoordigd zijn.

 

De specialisten die wij in dienst hebben zijn ons kapitaal en voor het beheer hiervan kunnen wij niet zonder een goed Personeelsinformatiesysteem.

 

Vanaf 2002 werken wij al met software van Apployed Nederland B.V. Eerst met Personnel Manager en in 2007 hebben wij de overstap gemaakt naar People Inc. Omdat veel van onze medewerkers en managers op pad zijn, is het voor ons van belang dat we eenvoudig gegevens kunnen uitwisselen met ze. Mede daarom hebben wij in 2008 de Employee Self Service en Manager Self Service module geïmplementeerd.

 

Via het Employee Self Service portaal kunnen medewerkers electronische loonstroken downloaden, hun maandelijkse declaraties indienen en hun eigen verlofadministratie voeren. De medewerker voert een verlofaanvraag in, die de manager goed kan keuren. Wanneer de aanvraag goedgekeurd is, wordt dit automatisch in het verlofsaldo verwerkt, zodat we op de HR afdeling altijd inzicht hebben in actuele verlofsaldi.

 

Wanneer onze managers afspraken maken met medewerkers kunnen ze deze via de Manager Self Service module aan ons doorgeven. Mutaties komen daardoor nu veel sneller en gestructureerder binnen, waardoor we onze medewerkers nog beter ten dienst kunnen zijn.

 

Frank Roders
Algemeen Directeur

 

Compagnon