Auto van de zaak: bijtellingspercentage na 60 maanden

13 juni 2018

Privégebruik auto van de zaak

De waarde van het privégebruik van een auto van de zaak dient bij het loon van de werknemer die deze auto in gebruik heeft opgeteld te worden. Het bedrag dat bij het loon opgeteld dient te worden is afhankelijk van twee aspecten; de grondslag (de waarde van de auto) en het bijtellingspercentage (het percentage van de waarde van de auto dat bij het loon opgeteld moet worden). Meer informatie over de grondslag vindt u op de website van de belastingdienst.


Bijtellingspercentage 1e toelating

Het bijtellingspercentage dat van toepassing is op een auto van de zaak wordt vastgesteld op basis van de CO2-uitstoot van die auto. Er wordt daarbij gekeken naar de datum van 1e toelating van de auto, het bijtellingspercentage dat op dat moment voor deze auto vastgesteld is, wordt vanaf de datum 1e toelating voor maximaal 60 maanden gehanteerd.


Toetsing na 60 maanden

60 maanden na de datum 1e toelating wordt het bijtellingspercentage van de auto van de zaak opnieuw getoetst. Dat gebeurt tegen dan geldende tarieven.


Overgangsregelingen/kortingen

Op een bepaalde categorie auto’s is een overgangsregeling van toepassing, voor details over deze regeling verwijzen wij u graag naar de website van de belastingdienst

 

People Inc. salaris service

Eventuele wijzigingen in bijtellingspercentages kunnen in People Inc verwerkt worden, de Salaris Service neemt deze wijzigingen automatisch mee.

Mocht u vragen/opmerkingen hebben over dit onderwerp, neem dan contact op met de People Inc. Salaris Service. Telefoonnummer: 0341 455712. E-mail: salaris@peopleinc.nl