HR Kengetallen

Jouw personeelsbeleid meetbaar maken? Door middel van ken- en stuurgetallen kun je belangrijke informatie vergaren over jouw organisatie en het personeelsbeleid cijfermatig ondersteunen.

 

Een kengetal is een getal dat periodiek wordt opgenomen in een managementrapportage. Met behulp van kengetallen wordt informatie teruggebracht tot een getal (percentage, absoluut getal, financieel cijfer) om deze gemakkelijk te kunnen vergelijken met bijvoorbeeld andere afdelingen, vestigingen of zelfs met andere organisaties (benchmarking). Enkele voorbeelden;

  • Ziekteverzuimpercentage
  • Instroompercentage
  • Uitstroompercentage
  • Gemiddelde leeftijd
  • Gemiddelde vervullingsduur vacatures
  • Verhouding vaste en flexibele medewerkers

 

Besluit je  op grond van zo’n getal beleid te gaan ontwikkelen om de huidige situatie, ofwel de waarde van het kengetal, te veranderen? Dan is er sprake van een stuurgetal.

People Inc. managementrapportages

People Inc. bevat veel managementrapportages die met één muisklik geopend kunnen worden. Een standaardrapport zal niet bij iedere organisatie afdoende zijn. Afhankelijk van de situatie, kan een organisatie, geheel andere ken- en stuurgetallen van belang vinden.

 

Middels de ingebouwde rapportontwerper kun je ieder gewenst cijfer uit het systeem halen. Bestaande rapportages kunnen aangepast worden en geheel nieuwe rapportages kunnen ontwikkeld worden. Zo waarborg je dat ook toekomstige wensen te realiseren zijn.

 

Het exporteren van rapportages naar onder andere MS Excel, Adobe PDF, MS Word en HTML is uiteraard geen probleem.