Personeelsadministratiesysteem

De personeelsadministratie beheren in Excel en allerlei losse systemen en dan nog al dat losse papierwerk. Er blijft haast geen tijd meer over om een goed pro-actief personeelsbeleid uit te zetten. Dat moet toch anders kunnen.

 

People Inc. betrekt de medewerkers bij de personeelsadministratie, ook wel E-HRM of Employee Self Service genaamd. Het principe is eenvoudig: de medewerker initieert en de manager autoriseert, dit alles via een online werknemer portaal en e-mailberichten. De data wordt automatisch verwerkt op de juiste plek in het HRM systeem. HR krijgt bij deze opzet slechts een controlerende rol. De tijd die je spendeert aan jouw personeelsadministratie zal enorm afnemen. Hiernaast hebben medewerkers direct inzicht om het aantal vragen te minimaliseren. Dit is toch ook wat een werknemer verwacht van een moderne werkgever?

Volledige integratie van jouw personeelsadministratie via één applicatie

De hoofdonderdelen van People Inc. kunnen als volgt worden onderscheiden. Deze kunnen individueel of als geheel worden geïmplementeerd:

Personeelsinformatiesysteem

People Inc. HRM is een flexibel en uitgebreid personeelsinformatiesysteem. De gehele personeelsadministratie (zoals gegevens over salaris, verlof en verzuimregistratie, bezit bedrijfsmiddelen en beoordelingen) wordt volledig ondersteund door prettige en gebruiksvriendelijke HRM-software. Dubbel inkloppen van personeelsgegevens behoort tot het verleden.

ESS / MSS – Employee Self Service / Manager Self Service

Met ESS, Employee Self Service en MSS, Manager Self Service bespaar je enorm veel tijd, doordat je jouw personeelsadministratie versimpelt en de binding met jouw medewerkers versterkt. Alle communicatie vindt plaats via het werknemersportaal en e-mail met directe links naar de autorisatieschermen.

Tijdregistratie

Nooit meer handmatig urenstaten verwerken of medewerkers inplannen in werkroosters? People Inc. Time is een uitgebreid tijdregistratiesysteem voor roosterplanning, tijdregistratie en toegangscontrole. De gegevens uit People Inc. Time zijn volledig te integreren met de algemene gegevens uit People Inc. HRM. Met deze tijdregistratie software verwerk je jouw gehele uren- en personeelsadministratie in één centrale personeelsdatabase. Door de gebruiksvriendelijke tijdregistratiesoftware kun je meerdere vestigingen bedienen met hetzelfde tijdregistratiesysteem.

Salarisadministratie uitbesteden

Jouw salarisadministratie uitbesteden? Zelf de salarisadministratie verzorgen vereist veel specifieke kennis en kost veel tijd, aandacht en energie. In een ideale situatie voer je jouw personeelsgegevens en mutaties éénmalig in één systeem in, waarna deze elektronisch worden aangeleverd en ingelezen door People Inc. in een salarissysteem. Dit alles wordt begeleid en gecontroleerd door een ervaren salarisadministrateur tegen lage kosten. People Inc. Salaris Service biedt jou deze mogelijkheid.