Online Gesprekscyclus

Eenvoudig de gesprekscyclus voorbereiden, uitvoeren en bewaren? Met de Online Gesprekscyclus add-on wordt het voeren van beoordelingsgesprekken en voortgangsgesprekken een stuk effectiever. Via deze Self Service add-on kun je interactief en digitaal je beoordelings- en functioneringsgesprekken opbouwen.

 

 

Hoe werkt de add-on voor gesprekscycli?

1. De manager of HR-medewerker maakt automatisch een gespreksformulier aan bij het plannen van een gesprek

Een manager (of HR-medewerker) maakt voor zijn team de gespreksformulieren aan. Dit gebeurt automatisch op het moment dat het gesprek wordt gepland. Op basis van de functie en het type gesprek zal het systeem automatisch het juiste formulier samenstellen en klaarzetten. Het distribueren van de juiste gespreksformulieren aan de juiste medewerker heb je in één keer geautomatiseerd.

2. De medewerker krijgt een melding en het formulier

De medewerker wordt per e-mail op de hoogte gesteld en kan de vragen in het formulier beantwoorden. Ook de manager kan voor het gesprek zijn commentaar invullen. Zo zullen de medewerker en de manager goed voorbereid een gesprek in gaan.

3. Gesprek & goedkeuring van het verslag

Na het gesprek worden de medewerker en de manager gevraagd om het formulier en het verslag van het gesprek goed te keuren. Voor de laatste goedkeuring van de medewerker kan de manager nog een beoordeling of aanvulling opnemen. De gesprekscyclus add-on beschikt over een digitaal goedkeuringsmechanisme, waarbij vastgelegd wordt dat de medewerker en manager akkoord zijn gegaan met het verslag van het gesprek. Daarna wordt het document bevroren.

4. Gesprekshistorie opgebouwd

Alle historische gespreksformulieren blijven inzichtelijk. Bij een volgend functioneringsgesprek is direct terug te vinden wat er de laatste keer is besproken. Zo kan de medewerker of manager gemaakte afspraken nogmaals inzien. De historie van de gesprekken wordt automatisch opgebouwd.

Rapportages oproepbaar (extra)

HR kan de gesprekscyclus eenvoudig volgen en heeft direct toegang tot alle formulieren zonder handmatige verwerking. Doordat alle data in dezelfde structuur wordt opgeslagen kunnen eenvoudig rapportages gemaakt worden om een cyclus te analyseren.

 

Bekijk alle add-on’s