• Nieuws

  Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van People Inc., HRM-software, salarisadministratie en HR.

 • Home
 •  > 
 • Nieuws
 •  > 
 • De belangrijkste wijzigingen voor de salarisadministratie in 2022

De belangrijkste wijzigingen voor de salarisadministratie in 2022

Vanaf 1 januari 2022 worden er door het kabinet enkele wijzigingen doorgevoerd voor de salarisadministratie. In dit artikel zetten we de belangrijkste veranderingen op een rij.

 • Gerichte vrijstelling voor thuiswerkvergoeding
 • Einde vaste reiskostenvergoeding
 • Einde extra vrije ruimte WKR
 • Lagere AOF-premie voor kleine werkgevers
 • Premiepercentages sociale zekerheid
 • Minimumloon omhoog
 • Weer 30%-toets bij overwerk – hoge WW-premie
 • Bijtelling elektrische auto van de zaak
 • AOW-leeftijd
 • Compensatie transitievergoeding ziekte werkgever

Gerichte vrijstelling voor thuiswerkvergoeding

Door het vele thuiswerken, presenteert het kabinet een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten, waarmee deze kosten gedeeltelijk (max. € 2,- per volledige of gedeeltelijke thuiswerkdag) onbelast vergoed kunnen worden aan de medewerkers. Over dit bedrag hoeven dus geen loonheffingen ingehouden te worden.

Op deze gerichte vrijstelling is de 128-dagenregeling van toepassing.

Hoewel de onbelaste thuiswerkvergoeding op één dag niet gecombineerd mag worden met onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer, mag het wel worden gecombineerd met andere zakelijke reiskosten.

Vaste reiskostenvergoeding wijzigt

Door de komst van de onbelaste thuiswerkvergoeding, onstaat er een wisselwerking met de onbelaste vaste reiskostenvergoeding. Als werkgever mag je deze vergoeding alleen aan medewerkers toekennen die op minimaal 60% van hun werkdagen naar de werkplek reizen. Overigens mag er slechts één onbelaste vergoeding per dag worden toegekend. Wanneer een medewerker op één dag zowel thuis als op kantoor werkt, krijgt hij dus óf de onbelaste reiskostenvergoeding óf de onbelaste vergoeding voor thuiswerken.

Het is belangrijk om afspraken schriftelijk vast te leggen over het aantal dagen waarop de medewerker thuiswerkt of op de vaste werkplek.

Verruimde vrije ruimte WKR teruggedraaid

De verruimde vrije ruimte van de WKR wordt teruggedraaid naar 1,7% over de eerste € 400.000,-. Over het resterende bedrag geldt een percentage van 1,18%.

Aof-premie omlaag voor kleine werkgevers

Goed nieuws voor de kleine werkgever: zij gaan een lagere gedifferentieerde premie Aof (arbeidsongeschiktheidsfonds) betalen over het premieloon dan grotere werkgevers. Dat scheelt in de kosten van de loondoorbetaling in geval van ziekte.

Premiepercentages sociale zekerheid

De lage WW-premie in de Wet arbeidsmarkt in balans wordt 2,7%. De hoge WW-premie wordt 7,7%.
De percentages voor de AWF-premie blijven gelijk aan 2021.

Brutominimumloon omhoog

Het bruto wettelijk minimumloon stijgt in 2022 naar € 1.725,- per maand, € 398,10 per week of € 79,62 per dag.

Bijtelling elektrische auto van de zaak

De korting op de bijtelling voor zakelijke auto’s zonder CO2-uitstoot wordt verlaagd met 6%-punt, waarmee de bijtelling op 16% komt. Ook wordt de cap verlaagd van € 40.000,- naar € 35.000,-.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd stijgt in 2022 naar 66 jaar en 7 maanden.

Waardeoverdracht bij klein pensioen wordt uitgebreid

Heeft een medewerker een klein pensioen, van minder dan € 503,24 bruto per jaar? Sinds 2019 is het voor pensioenuitvoerders mogelijk om een pensioen met een lage waarde over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder. Vanaf 2022 wordt het mogelijk om deze overdracht te automatiseren. Wanneer dit niet mogelijk is, kan het pensioen worden afgekocht. Hiervoor dient dan wel aan bepaalde voorwaarden te worden voldaan. Het afkopen geldt ook voor nettopensioenen en –lijfrentes.

Hogere WW-premie bij 30%-toets voor overwerk

Wanneer een medewerker binnen een kalenderjaar 30% of meer uren overwerkt, betaal je als werkgever met terugwerkende kracht alsnog een hoge premie. Deze herzieningssituatie voorkomt dat een contract dat voldoet aan de voorwaarden voor een lage premie, bijvoorbeeld bij een vast contract, wordt ingezet als flexibele arbeid. Door de coronacrisis was deze uitzondering opgeschort, maar wordt in 2022 weer van kracht.

Daarnaast zijn er ook nog enkele wijzigingen die plaatsvinden na 1 januari 2022.

Compensatie transitievergoeding

Wanneer een onderneming wordt beëindigd wegens pensioen of overlijden, kan onder voorwaarden recht op compensatie van transitievergoeding ontstaan. Deze compensatiemogelijkheid is beschikbaar vanaf half 2022.

Gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof

Ouders hebben vanaf 2 augustus gedurende 9 weken recht op ouderschapsverlof, in de vorm van een UWV-uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon (tot 50% van het maximum dagloon). Dit moet dan wel worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Het voordeel van deze tegemoetkoming, is dat ouders meer tijd krijgen om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie en daarin een weg te vinden die het beste aansluit bij hun persoonlijke situatie.