• Nieuws

  Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van People Inc., HRM-software, salarisadministratie en HR.

 • Home
 •  > 
 • Nieuws
 •  > 
 • Subsidie via de Wet tegemoetkoming loondomein

Subsidie via de Wet tegemoetkoming loondomein

Kom je in aanmerking voor de Wet tegemoetkoming loondomein? Geef je de juiste informatie door?

Ben je werkgever en neem of houd je werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst? Dan kun je in aanmerking komen voor subsidie via de Wtl. De Wtl, Wet tegemoetkoming loondomein, regelt subsidies voor werkgevers die deze ‘kwetsbaren’ in hun organisatie hebben. Voor werkgevers die in aanmerking komen voor een dergelijke subsidie is het in sommige gevallen nodig hierover informatie door te geven in de aangiften loonheffing. Indien je gebruik maakt van de People Inc. Salaris Service, zorgen wij dat deze informatie goed in de aangiften wordt verwerkt. Je hoeft ons enkel de informatie toe te sturen via jouw klanten-portal.

Wat is de Wet tegemoetkoming loondomein?

Via deze wet wil de overheid het aantrekkelijker maken werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. In de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) wordt georganiseerd in welke situatie werkgevers voor welke subsidie in aanmerking komen en hoe ze aanspraak kunnen maken op deze subsidie(s).

Op welke groepen heeft de Wtl betrekking?

De wet richt zich op (het in dienst nemen van) twee groepen werknemers, aangeduid met LIV en LKV. Binnen de LIV (Lage-inkomensvoordeel) vallen medewerkers met een laag loon, binnen de LKV (Loonkostenvoordeel) medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meer specifieke informatie over groepen vallende onder en subsidies horende bij de Wet tegemoetkoming loondomein vind je hier. In deze handige infographic lees je hoe een tegemoetkoming aangevraagd en geregeld wordt.

Wanneer moet je wat doorgeven?

Heb of neem je een werknemer in dienst die valt binnen één van categorieën van de LKV*, dan kun je in aanmerking komen voor een subsidie via de Wtl. Voor Werknemers binnen de LKV kan subsidie alleen verkregen worden wanneer je de juiste informatie doorgeeft in de aangiften loonheffing. Hiervoor dien je over een kopie van de Doelgroepenverklaring LKV te beschikken.

Indien je gebruik maakt van de Salaris Service én aanspraak maakt op subsidie voor een werknemer die valt onder de groepen die vallen binnen de LKV, verzoeken wij je de bijbehorende doelgroepenverklaring naar ons te sturen via het CSS-portal. Wij kunnen dan de juiste codering in de loonaangifte meegeven.

 

Vragen?
Mocht je vragen hebben over dit onderwerp, dan kun je contact opnemen met People Inc. Salaris Service op telefoonnummer 034-1455712 of per e-mail via salaris@peopleinc.nl.

 

* De LKV is onderverdeeld in deze categorieën:

 1. Oudere werknemers (vanaf 56 jaar)
 2. Arbeidsgehandicapte werknemers
 3. Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
 4. Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer