Compatibiliteit met AVG

Compatibiliteit met AVG en People Inc., hoe zit dat? – Op 25 mei 2018 is de Europese privacywet in werking getreden: de AVG. Vanaf dat moment hebben alle landen in de Europese Unie dezelfde privacywetgeving, in plaats van verschillende nationale wetten.

AVG staat voor Algemene verordening gegevensbescherming. Dit is de Nederlandse vertaling van General Data Protection Regulation (GDPR). AVG en GDPR zijn dus hetzelfde. Natuurlijk zorgen wij voor compatibiliteit met AVG.

Rechten en verantwoordelijkheden

In de AVG krijgen burgers meer rechten als het gaat om privacy. Tegelijkertijd krijgen organisaties meer verantwoordelijkheden. Organisaties moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de nieuwe regels houden. Om dit goed te controleren, krijgen toezichthouders meer bevoegdheden en mogen zij hogere boetes uitdelen.

De Bewerkersovereenkomst

Gebruik je People Inc. in de cloud of de People Inc. Salaris Service? Dan hebben wij met jou onze verantwoordelijkheden op het gebied van privacy en de Wet Meldplicht Datalekken al vastgelegd in een Bewerkersovereenkomst.

Register verwerkingsprocessen – compatibiliteit met AVG

In de nieuwe wetgeving ligt meer verantwoording bij de verwerker (People Inc.), maar ook bij de verantwoordelijke (jij als klant). Dit ligt vast in een nieuwe Verwerkersovereenkomst (naam wijzigt van Bewerkers– naar Verwerkersovereenkomst). Hiernaast houd jij als verantwoordelijke ook een register bij, waarin alle verwerkingsprocessen van gegevens zijn vastgelegd. Dus ook van de personeels- en salarisadministratie.

De AVG-editie van onze nieuwsbrief