Compatibiliteit met AVG

Op 25 mei 2018 is de Europese privacywet in werking getreden, AVG genaamd. Vanaf dat moment hebben alle landen in de Europese Unie dezelfde privacywetgeving, in plaats van allerlei verschillende nationale wetten.

AVG staat voor Algemene verordening gegevensbescherming, de Nederlandse vertaling van General Data Protection Regulation (GDPR), dus AVG en GDPR zijn hetzelfde.

Rechten en verantwoordelijkheden

In de AVG krijgen burgers meer rechten als het gaat om privacy. Tegelijkertijd krijgen organisaties meer verantwoordelijkheden. Zo zullen organisaties moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de nieuwe regels houden. Om dit goed te controleren zullen toezichthouders meer bevoegdheden krijgen en ook hogere boetes mogen uitdelen.

De Bewerkersovereenkomst

Indien je gebruik maakt van People Inc. in de cloud of van de People Inc. Salaris Service, hebben wij met jou onze verantwoordelijkheden op het gebied van privacy en de Wet Meldplicht Datalekken vastgelegd in een Bewerkersovereenkomst.

Register verwerkingsprocessen

In de nieuwe wetgeving zal meer verantwoording liggen bij de verwerker (People Inc.), maar ook bij de verantwoordelijke, jij als klant. Dit zal worden vastgelegd in een nieuwe Verwerkersovereenkomst (naam wijzigt van Bewerker- naar Verwerkersovereenkomst). Hiernaast zal jij als verantwoordelijke ook een register bij moeten houden, waarin alle verwerkingsprocessen van gegevens zijn vastgelegd. Dus ook van de personeels- en salarisadministratie.

De AVG-editie van onze nieuwsbrief