ZonMw

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis  om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

 

Er zijn in onze visie twee dingen nodig om de zorg en gezondheid te verbeteren: kennis en het daadwerkelijk gebruik van die kennis. ZonMw stimuleert met allerlei subsidieprogramma’s de totale innovatiecyclus. Van fundamenteel onderzoek tot implementatie van nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de structuur van de gezondheidszorg. Bij de selectie van subsidievoorstellen zoekt ZonMw altijd de vernieuwing in combinatie met kwaliteit. Alleen zo doen we recht aan de complexiteit van de uitdagingen in de huidige samenleving en krijgen cliënten betaalbare zorg van hoog niveau. ZonMw gaat voor het beste resultaat.

 

Sinds 2007 gebruiken wij People Inc. en het gebruik heeft zich in de loop van de jaren sterk geïntensiveerd . Waar we het in de beginperiode alleen gebruikten voor een basis personeelsadministratie, zijn we het in de loop der jaren  steeds meer gaan inzetten als een totaal applicatie op het gebied van personeel en salaris. Deze ontwikkeling is nog steeds gaande en de komende tijd zullen we nog meer processen gaan toevoegen.  Een heel praktisch voordeel hierbij is dat we steeds minder verschillende applicaties gebruiken en zo ICT kosten verlagen.

 

De integratie van al die processen in één applicatie zorgt niet alleen voor een besparing in geld, de tijd die wij winnen omdat gegevens nog maar op één plek worden beheerd is nog veel waardevoller.

 

Peter van Daalen de Jel
Hoofd Financiën

 

ZonMw