Urenverantwoording

Is het HRM systeem de ideale plek voor jouw urenverantwoording? De voordelen spreken voor zich: je hebt de medewerkersgegevens, inclusief salariskosten, direct voor handen en er is integratie met verlof en verzuim. Eenmaal geregistreerd verlof en verzuim komt direct terug in de urenverantwoording zodat dubbele registratie in verschillende systemen overbodig is.

Wil je inzicht krijgen in hoe medewerkers hun uren besteden en welke kosten hieraan verbonden zijn? Of wil je salariskosten verdelen over kostenplaatsen op basis van daadwerkelijk gewerkte uren? Dan kan People Inc. je een goede oplossing bieden. Uiteraard vindt het hele urenregistratie proces zich online af volgens het principe: medewerker initieert en manager autoriseert. HR of Finance heeft hierin een controlerende en analyserende rol.

Project- / urenverantwoording

Je kunt ook jouw projectorganisatie onderbrengen in People Inc. Het proces begint met de definitie van projecten, deelprojecten en eventuele activiteiten. Uiteraard kun je bijvoorbeeld aan projecten ook budgetten koppelen. Medewerkers kunnen de uren op verschillende niveaus boeken afhankelijk van de inrichting.

Doordat de urenverantwoording op zeer gedetailleerd niveau geregistreerd wordt, kunnen er diverse rapportages en analyses gemaakt worden. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoeveel uren er verantwoord zijn op een project, deelproject of activiteit. Uiteraard kan dit op dag-, week-, maand- of zelfs jaarniveau. Daarnaast is het ook mogelijk om de uren van een persoon, groep personen of een afdeling inzichtelijk te maken.

Tijd- / urenregistratie

In een urenverantwoording zal de medewerker vaak achteraf zijn uren registreren, bijvoorbeeld aan het einde van de dag. Dit is verdeeld over de projecten en/of activiteiten. Tijdregistratie is een wezenlijk ander proces. Dit is een ‘real-time’ proces, ondersteund door middel van speciale tijdregistratie hardware of software. De medewerker registreert via deze hardware start- en einde werkdag. Eventueel worden gedurende de dag nog veranderingen van activiteiten aangegeven op de terminal. Het systeem berekent op basis van deze tijden het aantal gewerkte uren, eventueel met toeslagen en overuren en/of TVT.